Klauzule informacyjne:
– dla klientów
– dla pracowników
– na stronę internetową (newsletter)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest DABA Bartosz Górski z siedzibą pod adresem 64-552 Sędziny, ul. Leśna 26 Sędzinko. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod nr tel. 605 125 065.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (Art. 6b RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z wystawianiem dokumentów księgowych (Art. 6c RODO).
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę przez czas określony w odrębnych przepisach (Ustawa o rachunkowości) a także przez czas umożliwiający dochodzenie roszczeń.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane w celu realizacji umowy.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest DABA Bartosz Górski z siedzibą pod adresem 64-552 Sędziny, ul. Leśna 26 Sędzinko. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod nr tel. 605 125 065.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z pracownikiem (b) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (c)
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami Prawa Pracy;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest DABA Bartosz Górski z siedzibą pod adresem 64-552 Sędziny, ul. Leśna 26 Sędzinko. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod nr tel. 605 125 065 lub adresem email daba@daba.pl.
 • Pani/Pana adres mailowy przetwarzany będzie w celu realizacji wysyłki newsletter’a. Podstawą w/w przetwarzania będzie zgoda wyrażona przez podanie adresu e-mail. Zgodę tą można w każdej chwili wycofać przekazując taką prośbę na adres email administratora lub kontaktując się z nim w inny sposób;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę przez czas obowiązywania zgody.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane w celu realizacji wysyłki newsletter’a.