Newsletter PL

Warunki współpracy

 

Ze strony klienta:

 

Zamówienie pisemne z określeniem: modelu i koloru ceramiki lub szkła, ilości zdobionych elementów,
umiejscowienia zdobienia, sposobu pakowania i odbioru towaru oraz termin realizacji zamówienia.
Klient dostarcza projekt w skali 1:1 w corelu lub plik .eps (wszystkie teksty zamienione na krzywe), z
określeniem kolorów wg wzornika Pantone. Jeżeli jest to projekt rastrowy, prosimy o przesłanie go w formacie
tif, wielkości 1:1 i rozdzielczości 300 dpi. Ponadto oczekujemy dostarczenia wizualizacji umieszczenia nadruku
na zamawianym artykule. Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy potwierdzenie e-mail'em z potwierdzeniem terminu realizacji i
ceny.

 

Ceny:

 

Ceny nie obejmują kosztów transportu do klienta i są ustalane na podstawie cennika bądź według wcześniej przesłanych kalkulacji.
Ceramika i szkło pakowane są w kartony zbiorcze. Istnieje jednak możliwość zamówienia opakowań jednostkowych.
Podane w ofertach oraz cennikach ceny są cenami netto loco magazyn firmy.

 

Technologia:

 

Informujemy, ze wierność odwzorowania kolorów w kalkomanii ceramicznej i szklarskiej może odbiegać od
założeń nawet do 30%, w zależności od podłoża i wybranego koloru. Zalecamy wykonanie prototypu. Próba
technologiczna – prototyp obejmuje koszt przygotowalni drukarskiej + 50 zł netto za każdy wykonany prototyp. Przy zamówieniu koszt przygotowalni jest odliczany od wartości zlecenia pod warunkiem złożenia zamówienia w ciągu 10 dni od momentu otrzymania próby. Po tym terminie przygotowalnia zostanie wyzerowana i przy zamówieniu klient zostanie obciążony tym kosztem ponownie. Informujemy również, że poszczególne dostawy kubków mogą się różnić pojemnością oraz wymiarami od podanych na stronie nawet do 10%, mogą różnić się także odcieniem koloru kubka - zalecane jest zamówienie wzoru przed złożeniem zamówienia.

Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze około 800-840°C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle wypalane są w temperaturze 560-620°C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne. 

Nadruki Subtech czyli sublimacja wygrzewane są w próżni. Dobrze znoszą użytkowanie i mycie ręczne. Wytrzymują także około kilkudziesięciu myć w zmywarkach ale nie są do nich dedykowane chyba, że kubek ma specjalną powłokę na życzenie klienta. Standardowe nadruki subtech nie mają gwarancji na mycie w zmywarkach.

 

Kolory druku i możliwości oraz odpowiedzialność klienta:

 

Za druk „FULL COLOR” rozumiemy nadruk wykonany w w technologii CMYK. Na kolorowych produktach zawsze należy doliczyć 1 kolor na biały podkład. Nadruki wykonywane z CMYK różnią się od druku CMYK w technologii
offsetowej oraz każdej innej. Wzór w postaci PROOFA jest przez nas traktowany jedynie jako wyznacznik
zamierzonego efektu końcowego. Należy miec na uwadze iż druk na ceramice nie osiągnie jakości wydruku
offsetowego/ z drukarki itp. Każdorazowo zalecamy wykonanie próby technologicznej. Nie zlecając próby klient przejmuje na siebie ryzyko rozbieżności kolorystycznej oraz braku zgodności wydruku z wzorcem a wszelkie roszczenia w tym zakresie nie zostaną przez DABA uznane.
Za druk z kolorów Pantone rozumiemy nadruk wykonywany w pojedyńczych barwach według wzornika. Istnieje możliwość łącznia kolorów Pantonowych z drukiem CMYKowym. Każdorazowo plik produkcyjny powinien być przygotowany w kolorach w jakich ma być drukowany. Firma DABA nie przejmuje ryzyka pomyłki w przypadku błędnego odcienia kolorystycznego podczas dobierania kolorów we własnym zakresie nawet w przypadku takiego zlecenia ze strony klienta.

Odcienie kolorów po wypaleniu mogą być różne w zależności od jakości i koloru porcelany i porcelitu - szkliwa, grubości użytej farby oraz temperatury wypału. Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie mogą być dokładnie przyrównywane do tego wzornika. Odstępstwo w odcieniach kolorów do 25% nie może być powodem reklamacji.
Koszty przygotowalni klient ponosi każdorazowo zlecając realizację. W przypadku wznowienie
produkcji  koszt przygotowalni jest niższy o 25 zł netto. W przypadku zlecenia próby po której następuje ponowne wykonanie matryc sitodrukarskich koszt przygotowalni jest naliczany ponownie w wysokości odpowiadającej stawce za ilość użytych w pracy kolorów.

 

Reklamacje:

 

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub uznany za niezgodny z zamówieniem.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenia wynikające z transportu firmą spedycyjną. Informacje o
jakichkolwiek brakach ilościowych i jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do nas w formie pisemnej do 7
dni od otrzymania towaru przez zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do firmy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru. Przedmiotem reklamacji może być tylko i wyłącznie reklamowany produkt. Firma DABA nie ponosi odpowiedzialności za towar klienta (ceramikę, szkło) dostarczony do zdobienia. Po odsprzedaniu towaru, lub po jego dalszej obróbce jakiekolwiek reklamacje ilościowe i jakościowe przenosi się na zamawiającego. Po uznaniu reklamacji firma wymieni wadliwy towar na wolny od wad w najkrótszym możliwym czasie. Firma DABA ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości złożonego zamówienia. W przypadku reklamacji nadruku na towarze powierzonym firma DABA ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości zlecenia, nie odpowiada za wartość szkody w towarze klienta – zalecamy wykonywanie prób technologicznych.
Reklamacji nie podlega kolorystyka wykonanego nadruku w przypadku rezygnacji przez klienta z prototypu
przed realizacją zlecenia. Wielkość i ułożenie nadruku względem wizualizacji komputerowej także może się różnić stąd zalecane jest wykonanie prototypu - brak brak zamówienia prototypu uniemożliwia w tym przypadku uznanie reklamacji.
Reklamacji nie podlega porcelit jak i porcelana posiadające nakłucia do 1 mm oraz kropki koloru szarego lub
czarnego (do 4 sztuk/produkt)
Tolerancja nakładania kalkomanii to 3 mm w każdą stronę. Rozbieżność mniejsza niż 4 mm nie podlega
reklamacji. Nakład dostarczonego towaru może się różnić +/- 3% od nakładu w zamówieniu. Reklamacja nie wstrzymuje obowiązku zapłaty ceny za dostarczony towar.

 

Rozliczenia:

 

W przypadku zamówienia klient wpłaca zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia, reszta jest płatna przy odbiorze lub przed wysyłką w zależności od indywidualnych ustaleń. Zamawiający zobowiązany jest do
dostarczenia dokumentów rejestrowych firmy. W przypadku nie wywiązywania się z otrzymanego kredytu
kupieckiego zamawiający rozliczany będzie gotówkowo. Odsetki naliczane przez DABA za nieterminową
zapłatę wynoszą czterokrotność wysokości stopy lombardowej i są wymagalne bez dodatkowego wzywania do
ich zapłaty. Jeżeli zamawiający zalega z płatnościami za poprzednie zlecenia zastrzegamy sobie prawo do
wstrzymania kolejnych realizacji.

 

Inne:

 

Wszystkie powyższe warunki realizacji obowiązują dla wszystkich zamawiających, chyba ze warunki te
zmieniono odrębną umową. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanej w firmie kalkomanii jako
próbek możliwości technicznych firmy, co do jakości znakowania. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do wzorów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia należności przez zamawiającego. Wszelkie spory powstałe w skutek realizacji powyższych warunków będą załatwiane w miarę możliwości polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby firmy DABA. W przypadku sporu klient akceptuje fakt że zostanie obciążony kosztami obsługi prawnej jakie ponieść będzie musiała firma DABA zarówno w trakcie sporu sadowego jak i przed złożeniem pozwu. Koszty te firma DABA ponieść może w zakresie konsultacji z kancelarią o możliwość windykacji, windykację przez kancelarię prawną , przygotowanie korespondencji itp.


Składając zamówienie w firmie DABA, zamawiający przyjmuje powyższe warunki.


Firma...........................................

Data.............................................

Nazwisko ....................................


Podpis .........................................
Pieczątka firmowa.......................................................